Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2014

paradoxicall
4469 14d7
Reposted fromleukopenia leukopenia viajossie jossie

September 14 2014

paradoxicall
0064 5149
Reposted frommisieq misieq viajointskurwysyn jointskurwysyn
paradoxicall
Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Z drugiej jednak strony rzeka nigdy nie jest ta sama; zmienia się podobnie jak ludzie. Zawsze istnieje ryzyko utonięcia, ale czy nie warto wejść drugi raz nawet do tej wody, w której kiedyś się podtopiliśmy? Oczywiście nie po to, żeby utonąć, ale żeby udowodnić sobie, że umiemy pływać.
— Gabriela Gargaś -Jutra może nie być
paradoxicall
3820 3eeb
Reposted fromretro-girl retro-girl viawrazliwa wrazliwa
paradoxicall
Uśmiechnął się do niej, jakby jej widok stanowił najlepszą rzecz, jaka mu się przytrafiła w życiu. 
— "Filary ziemi" Ken Follett
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaNoCinderella NoCinderella
paradoxicall
Podziwiała go i była strasznie o niego zazdrosna. Chciała go mieć tylko dla siebie. Chciała, żeby żadna kobieta nie poznała go bliżej i nie dowiedziała się, jaki jest. Czuła, że każda, która go pozna, także zechce mieć go tylko dla siebie.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompensieve pensieve viaNoCinderella NoCinderella
paradoxicall
9838 0fae
Reposted frompersempre persempre viaNoCinderella NoCinderella
paradoxicall
paradoxicall
paradoxicall
Transparent Lipgloss Gif (lipgloss matches colour of your soup)
paradoxicall
0299 9c02
paradoxicall
9696 0b38
Reposted fromesperer esperer viakatalama katalama
paradoxicall
6957 ad57
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viaweheartit weheartit

August 23 2014

paradoxicall
4839 66e7 500
Reposted fromRain-Flower Rain-Flower viazarazwracam zarazwracam
paradoxicall
5214 b56f
Reposted fromkreatura kreatura viazarazwracam zarazwracam
paradoxicall
4450 7d40 500
Tap on glass
Reposted fromckisback ckisback viazarazwracam zarazwracam
paradoxicall
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viazarazwracam zarazwracam
paradoxicall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl